Energetický štítek budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, přiřazující budovu do příslušné třídy energetické náročnosti stejně jako například energetický štítek u spotřebičů.

Povinností stavebníka a vlastníka budovy je vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. K 1. 7. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 103/2015 Sb., která upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu následovně:

Při prodeji nebo pronájmu bytu či rodinného domu je vlastník povinnen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinnen předložit možnému kupujícímu a při podpisu nájemní či kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy.

Při inzeraci prodeje nebo pronájmu bytu či rodinného domu musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G.

Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o pronájem nebo prodej budovy či rodinného domu vystaveného před 1. lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou.

Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický průkaz zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.